Kentucky fried potatoes recipe

Here are the secret ingredients for the spice mix:

 

 • 75 g plain flour
 • 2 tsp (teaspoon) salt
 • 1 tsp oregano
 • 1 tsp basil
 • 1 tsp sage
 • 1 tsp marjoram
 • 1 tsp chili powder
 • 1 tsp paprika
 • 1 tsp black pepper
 • 1 tsp onion powder
 • 1 tsp garlic powder

▶ Awesome Kentucky Fried Potatoes Recipe – Titli’s Busy Kitchen – YouTube.